Nowe kary dla kierowców

6 lutego 2015 roku Sejm uchwalił zmiany w przepisach o bezpieczeństwie ruchu drogowego, które mają zostać wprowadzone do kodeksu karnego oraz innych ustaw, przez co kierowcy będą za niektóre wykroczenia karani surowiej niż dotychczas. Ustawa trafiła do prac w Senacie.

Jedną z wprowadzonych zmian jest utrata prawa jazdy na trzy miesiące, w przypadku przekroczenia przez kierowcę dozwolonej prędkości o minimum 50km/h na terenie zabudowanym. Policjant, który zatrzyma kierowcę za to wykroczenie będzie upoważniony do odbioru prawa jazdy. Należy również pamiętać, że jeżeli kierowca, któremu zostanie w taki sposób odebrany dokument umożliwiający prowadzenie pojazdu, w dalszym ciągu będzie kierować pojazdem, okres zatrzymania zostanie przedłużony do 6 miesięcy, a jeżeli i to nie wpłynie na zachowanie kierowcy – starosta wyda decyzje o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem.

Zmiany dotyczyć również będą kierowców, którzy wbrew danym z dowodu rejestracyjnego, przewozić będą w pojeździe większą liczbę osób. Dla kierowców, którzy przewiozą co najmniej dwie osoby więcej niż dopuszcza informacja wpisana w dowodzie rejestracyjnym, przewidziana została kara w postaci utraty prawa jazdy na trzy miesiące.

lubie-ELS

Nowa oferta!

Twój osobisty Dział prawny 299 zł brutto/m-c

⇒ Pakiet PRIVATE MINI ⇐