Pośrednictwo kredytowe

Rozpoczęły się prace nad wdrożeniem Dyrektywy 2014/17/UE z 04 lutego 2014 w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi. W dniu 12 lutego 2015 roku na portalu Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt założeń do ustawy o kredycie związanym z nieruchomościami. Ustawa dotyczyć będzie instytucji kredytowych, instytucji niekredytowych udzielających kredytów oraz innych podmiotów związanych z udzielaniem zabezpieczonych kredytów na zakup nieruchomości mieszkaniowej. Pośrednik kredytowy będzie zobowiązany do przedstawienia kredytobiorcy informacji dotyczących rejestru, do których zostaną wpisani, prowizji jaką dostaną od kredytodawców, rzeczywistej stopie oprocentowania oraz sumy jaką w całości kredytobiorca będzie miał ponieść. Ma to na celu tworzenie jasnych umów kredytowych – osoba, która zdecyduje się na kredyt na nieruchomość mieszkaniową zostanie poinformowana o wszystkim co związane jest z jego zobowiązaniem. Rejestr i kontrolę nad działalnością pośredników kredytowych sprawować ma Komisja Nadzoru Finansowego, której zadaniem będzie wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie takiej działalności oraz nakładanie kar za nieprzestrzeganie przepisów.

lubie-ELS

Nowa oferta!

Twój osobisty Dział prawny 299 zł brutto/m-c

⇒ Pakiet PRIVATE MINI ⇐