Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym

Przyjęcie przez Sejm zmian w prawie restrukturyzacyjnym.

W czwartek 9 kwietnia 2015 roku Sejm przyjął nowe Prawo restrukturyzacyjne. Nowa ustawa zawiera regulacje z zakresu: Prawa upadłościowego i naprawczego, które zgodnie z przepisami nowej ustawy stanie się jedynie regulacją dotyczącą procesów likwidacyjnych; Głównymi celami nowo przyjętych rozwiązań jest realizacja założeń Polityki nowej szansy, która ukierunkowana jest na ochronę przedsiębiorstw i miejsc pracy, przy jednoczesnym zachowaniu ochrony praw wierzycieli.

Przepisy prawa restrukturyzacyjnego umożliwiają przedsiębiorcom niewypłacalnym lub znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej na wybór odpowiednio dopasowanej do okoliczności w jakich się znajdują procedury naprawczej. Ustawa wprowadza i szczegółowo reguluje cztery postępowania restrukturyzacyjne, które mają za zadanie umożliwić przeprowadzenie zmian strukturalnych majątku przedsiębiorstwa, zatrudnienia oraz jego zobowiązań. Do wprowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych należą: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyśpieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne.

Postępowanie o zatwierdzenie układu – przedsiębiorcy wypłacalni, którzy mają jednak problemy finansowe będą mogli skorzystać z uproszczonej procedury tworzenia przez dłużnika spisu wierzytelności. Procedura ta będzie odbywać się przy udziale wierzycieli i nadzorcy układu. Warunkiem jest uzyskanie zgody od większości dłużników.

Postępowanie sanacyjne – pozwala na zastosowanie przez dłużnika takich instytucji prawnych jak dostosowanie zatrudnienia do sytuacji finansowej przedsiębiorstwa korzystając z uprawnień jakie przysługują syndykowi, czy możliwość sprzedaży składników majątkowych ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej.

Postępowanie układowe – umożliwia dłużnikowi będącemu niewypłacalnym na dalsze sprawowanie zarządu pod kontrolą sądu i wierzycieli.

Przyśpieszone postępowanie układowe – pozwala dłużnikowi na zawarcie układu na zwołanym przez sąd zgromadzeniu wierzycieli.

W Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe mimo wielu z tym związanych kontrowersji, będą prowadzone przez wydziały gospodarcze sądów rejonowych (w pierwotnym projekcie miały to być wydziały gospodarcze sądów okręgowych).

Ustawa reguluje również utworzenie internetowego Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości administrowanego przez ministra sprawiedliwości, będzie on posiadał wyszukiwarkę prowadzonych spraw upadłościowych, wykaz syndyków oraz biegłych. Ponadto w rejestrze znajdować się będą informacje na temat postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych określające np. na jakim etapie znajduje się postępowanie. Wprowadzenie rejestru skutkować będzie tym, że informacje w nim zamieszczane nie będą więcej podlegały publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jak również w miejscowej prasie. Z portalu będzie można korzystać bezpłatnie. W celu uproszczenia postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych wprowadzone zostaną ujednolicone formularze wniosków i pism, które będzie można pobrać z Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości. W przyszłości planowane jest natomiast wprowadzenie możliwości składania ich w formie elektronicznej.

Ponadto w ustawie znalazły się również m.in. regulacje określające przebieg odrębnych postępowań restrukturyzacyjnych w tym m.in. wobec deweloperów, emitentów obligacji oraz banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Większość nowych przepisów wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 r. Wyjątkiem będą m.in. przepisy określające działanie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, które wejdą w życie od 1 lutego 2018 r. Kolejnym krokiem na drodze wejścia ustawy w życie będą prace w Senacie.

lubie-ELS

Nowa oferta!

Twój osobisty Dział prawny 299 zł brutto/m-c

⇒ Pakiet PRIVATE MINI ⇐