Pytania i odpowiedzi

Uszkodziłem samochód na dziurze na drodze ? Co mam zrobić ? Gdzie mogę zgłosić szkodę i jak mogę odzyskać pieniądze ?

Kwestie utrzymania właściwego stanu nawierzchni w Polsce reguluje ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. Wyróżnia ona cztery kategorie dróg: drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Dlatego zanim rozpoczniemy proces dochodzenia odszkodowania od zarządcy drogi, należy ustalić, kto nim jest. Właściciel uszkodzonego pojazdu ma trzy lata (KC) od zdarzenia…
Czytaj więcej...

Niedawno miałem wypadek. Sprawca wypadku wymusił mi pierwszeństwo, w wyniku czego doszło do zderzenia pojazdów. Na skutek tego zdarzenia doznałem złamań, byłem hospitalizowany, nie wiem kiedy znowu będę mógł wrócić do pracy. Czy w tej sytuacji mog

Jak stanowi art. 415 k.c.: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Zgodnie zaś z art. 444 § 1 k.c.: W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć…
Czytaj więcej...

Zamierzam się rozwieźć. Wspólnie z małżonką mamy dwoje małoletnich dzieci. Chciałbym, aby dzieci po rozwodzie pozostały przy mnie, jakie są na to szanse?

Zgodnie z art. 107 § 2 k.r.o. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu…
Czytaj więcej...

Jestem rodzicem samotnie wychowującym małoletnie dziecko. Czy mogę się domagać od drugiego rodzica alimentów na dziecko w sytuacji, gdy ta osoba obecnie jest bezrobotna?

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania (art. 133 § 1 k.r.o.)Jeżeli rodzic nie wywiązuje się z tego obowiązku, można wystąpić z pozwem o zapłatę alimentów. Sąd…
Czytaj więcej...
lubie-ELS

Nowa oferta!

Twój osobisty Dział prawny 299 zł brutto/m-c

⇒ Pakiet PRIVATE MINI ⇐