Pytania i odpowiedzi

Zmarł mój ojciec. Dowiedziałem się, że miał długi. Czy zostanę nimi obciążony? Czy mogę się przed tymi długami w jakiś sposób uchronić?

Spadek stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego o charakterze cywilnoprawnym. Art. 922 k.c. nie zawiera ścisłej definicji spadku, lecz podaje ogólne wskazówki, na których ma się opierać rozstrzygnięcie, czy dane prawo lub obowiązek wchodzi w skład spadku. Przyjmuje się cztery kryteria tego zaliczenia, a mianowicie dane prawo lub obowiązek wchodzi…
Czytaj więcej...

Dowiedziałem się, że moja współmałżonka ma wiele niespłaconych wierzytelności. Nie wiedziałem, że zaciągała pożyczki, nie korzystałem z tych pieniędzy. Co mogę teraz zrobić, żeby uchronić się od tych długów?

Z chwilą zawarcia małżeństwa z mocy samej ustawy powstaje między małżonkami wspólność majątkowa (ustawowa) i co do zasady obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich (art. 31 § 1 k.r.o.). Tym samym wspólność majątkowa jest przypisaną małżeństwu cechą ustrojową. Aby uchronić się przed…
Czytaj więcej...

Chcę zwolnić się z pracy na własną prośbę. Jak to zrobić?

W takiej sytuacji można się zwrócić do pracodawcy z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem określonym w takim wniosku. Ze względu na to, że umowa o pracę powinna być stwierdzona pismem, rozwiązanie jej również powinno nastąpić w formie pisemnej.W przypadku braku wyrażenia zgody przez pracodawcę na…
Czytaj więcej...

Kupiłem w sklepie internetowym buty. Po rozpakowaniu przesyłki stwierdziłem, że mi się nie podobają. Co mogę w tej sytuacji zrobić, czy mogę zrezygnować z zakupu?

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, umowa ma charakter transakcji dokonanej na odległość, jeżeli jest zawarta bez obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia,…
Czytaj więcej...
lubie-ELS

Nowa oferta!

Twój osobisty Dział prawny 299 zł brutto/m-c

⇒ Pakiet PRIVATE MINI ⇐